6. novembra 2019

Základné sociálne poradenstvo

Krok vpred n.o. vykonáva na základe povolenia BSK sociálnu službu základné poradenstvo pre telesne hendikepovaných. V našej neziskovej organizácii vieme poradiť v oblasti pomoci ťažko telesne postihnutým občanom a usmerniť ich ohľadom príspevkov na kompenzáciu. Radi usmerníme a pomôžeme rodinným príslušníkom v komunikácii s úradmi a inštitúciami a tiež o vhodnej komunikácii s členom rodiny, ktorý vyžaduje špecifický prístup.

Zameriavame sa  v rámci neho na poradenstvo týkajúce sa získania príspevkov z ÚPSVAR na kompenzačné pomôcky, úpravu a kúpu automobilu, kúpu zdvíhacieho zariadenia, prekonávanie architektonických bariér, získanie dofinancovania doplatku, a podobne.

O službe

Poradenstvo prebieha osobne v bezbariérových priestoroch Krok vpred n. o. alebo prostredníctvom e-mailu. Je nevyhnutné, aby si klienti vopred telefonicky dohodli stretnutie s našim poradcom, na ktorom preberú klientov problém, jeho potreby a predstavy a následne sa pokúsia nájsť riešenie, ktoré v čo najvyššej možnej miere korešponduje s jeho potrebami.