7. novembra 2019

O nás

Krok vpred n.o. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:

Sociálnej služby

Cieľom našej neziskovej organizácie je podať pomocnú ruku telesne hendikepovaným ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, telesne postihnutým a ich rodinám a pomôcť im začleniť sa naspäť do života.