3. novembra 2019

Požičiavanie pomôcok

Mnohí z vás majú vo svojom okolí ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Niekedy nestačí len milé slovo, pohladenie, povzbudenie, ale treba racionálne pristúpiť k možnosti, ako zmierniť osud chorého, ako mu pomôcť, k možnosti zaobstarania pomôcky, ktorá mu uľahčí každodenný život, pomôže k rýchlejšiemu zotaveniu sa po prekonaní úrazu, choroby, ale aj pri samotnom procese starnutia.

Krok vpred n. o. ponúka možnosť prenájmu pomôcok bez lekárskeho predpisu na dohodnutý čas alebo po dobu, ktorá je nevyhnutná na vybavenie potrebných náležitostí pre zapožičanie si pomôcky cez zdravotnú poisťovňu.

Výber pomôcok na požičanie:

Schodolez Mobilný zdvihák Nájazdové rampy (lyžiny)
Invalidný vozík Stropný zdvihák Pontus  
 

Čo potrebujete k zapožičaniu pomôcky?

Nájomca sa preukáže občianskym preukazom a po spracovaní podkladov zaplatí cenu prenajímanej pomôcky spolu so zálohou vo výške jednomesačného nájmu.


Vzor zmluvy

zmluva.pdf


Cena prenájmu

Cena sa určuje podľa dĺžky prenájmu a k tejto sume sa pripočítava mesačná záloha. Mesačnú zálohu nájomca dostane naspäť, keď vráti nepoškodenú pomôcku.


Kde si môžete pomôcku vyzdvihnúť?

Krok vpred n. o.
Adresa: Elektrárenská 12091/15, Bratislava 831 04
Telefón a e-mail: +421 917 500 745 , info@krokvpred.org

Odvoz a dovoz pomôcky vieme zabezpečiť. Podrobnejšie informácie získate v pracovných dňoch na vyššie uvedených kontaktoch.

  • Objednávky sa vybavujú telefonicky alebo e-mailom.