Pomáhame telesne hendikepovaným naspäť do života

Naše služby

Go to Poradenstvo

Poradenstvo

Pomoc telesne hendikepovanej fyzickej osobe v nepriaznivej životnej situácii, poskytnutie základných informácií o možnostiach týkajúcich sa vybavenia príspevkov z ÚPSVAR, ako získať vhodnú zdravotnícku pomôcku, ako postupovať, ak potrebujete úpravu automobilu a pod.

Go to Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s fyzickým hendikepom. U nás máte na výber: schodolez, mobilný zdvihák, rampy, nájazdové lyžiny, invalidný vozík a polohovaciu posteľ a ďalšie.

Go to Zamestnávanie ZŤP

Zamestnávanie ZŤP

Poradenstvo pre zdravotne znevýhodnené osoby v oblasti zamestnania sa, poradenstvo pre firmy, ako vytvoriť ústretové pracovisko pre človeka so zdravotným znevýhodnením, chránené pracovisku a chránenú dielňu, a pod.

„Život ide vpred, ale pochopiť ho môžeme len keď sa pozrieme vzad.“ Kierkegaard

O nás

Krok vpred n.o.

poskytuje všeobecne prospešné služby ako je základné sociálne poradenstvo a požičiavanie pomôcok. Našim cieľom je podať pomocnú ruku telesne hendikepovaným ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, telesne postihnutým a ich rodinám a pomôcť im začleniť sa naspäť do života.

Náš tím

NAŠI PARTNERI

Potrebujete požičať pomôcku?