24. februára 2020

Invalidný vozík

Mechanický invalidný vozík je určený pre pacientov, ktorí majú problémy s chôdzou a ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Na zapožičanie máme k dispozícii rôzne typy mechanických invalidných vozíkov – oslovte nás kvôli bližšej špecifikácii.

Cena:

Mesiac: 25 EUR s DPH                       

Záloha: 40 EUR s DPH

Doprava: posielame poštou podľa platného cenníku vybranej dopravy

Na invalidný vozík je možné čerpať príspevok z ÚPSVaR až do výšky 98% z celkovej ceny zariadenia, avšak v maximálnej výške 1659,70 EUR na mechanický vozík a maximálne 4979,09 EUR na elektrický vozík. Radi vám pomôžeme s vybavením tohto príspevku. Kontaktuje nás na +421 908 353 504 alebo na info@krokvpred.org.